Zorgteam Midden Nederland

Hans Jonker, zelfstandig werkend verpleegkundige

Zorgteam Midden Nederland is in februari 2011 voortgekomen uit het verzoek van een oudere heer die door zijn afnemende lichamelijke en geestelijke gezondheid in het verpleeghuis dreigde te worden opgenomen, maar dat beslist niet wenste. Hij wilde in zijn eigen huis blijven wonen.

In overleg met de naaste familie en betrokken mantelzorgers ben ik, als professional en zelfstandig werkend verpleegkundige, eerst enkele avonden de mantelzorg gaan ontlasten. Al spoedig bleek dit niet toereikend en is in goed overleg gekozen voor 24-uurszorg. Hierop heb ik een team van collega-ZZP-ers geformeerd die elkaar in 24-uurs diensten zijn gaan aflossen.

Door continue aanwezigheid van professionele zorg heeft hij tot aan zijn overlijden zo’n 14 maanden later, goed verzorgd en omringd door vertrouwde gezichten, zijn oude dag in eigen huis mogen doorbrengen.

Deze intensieve manier van zorgverlening waarbij veel aandacht gegeven kan worden aan alle aspecten van goede zorg in een laatste levensfase is niet alleen door de familie en de mantelzorgers erg gewaardeerd, maar ook door de teamleden van het Zorgteam zelf.

Het heeft uiteindelijk geleid tot het zorgaanbod waarover u op deze website kunt lezen.

Hans Jonker, Zorgteam Midden Nederland