Zorgteam Midden Nederland

Hans Jonker, zelfstandig werkend verpleegkundige

Tarieven-indicatie

Kortdurende zorg (vanaf 3 uur)

De tarieven liggen tussen de € 35 en € 50 per uur en zijn mede afhankelijk van uw zorgvraag en het aantal gewenste zorgmomenten per dag.

Voor weekenden en (waak)nachtzorg kan een toeslag gelden. De tarieven zijn vrijgesteld van btw.

12 tot 24-uurszorg

De tarieven worden in goed onderling overleg en afhankelijk van uw zorgvraag en het aantal uren per dag dat u zorg wenst vastgesteld. Voor weekenden en (waak)nachtzorg kan een toeslag gelden. De tarieven zijn vrijgesteld van btw en liggen tussen de € 25 en € 35 per uur.

Zorgovereenkomst

Wanneer u besluit gebruik te maken van de zorg die het Zorgteam u aanbiedt, sluit u met alle individuele zorgverleners een zorgovereenkomst af. Hierbij maken wij gebruik van de zorgovereenkomst voor ZZP-ers/freelancers zoals opgesteld door de Sociale Verzekerings Bank, de S.V.B. Deze kunt u hier inzien en downloaden. Aan deze overeenkomst wordt het met u afgesproken tarief als bijlage toegevoegd.

Leveringsvoorwaarden

De meeste zorgverleners van het Zorgteam hanteren aanvullende leveringsvoorwaarden, waarin heldere afspraken gemaakt worden over verplichtingen en verantwoordelijkheden rondom betaling en uitvoering van de zorgopdracht. U kunt hier de leveringsvoorwaarden inzien.

Facturering

Het is gebruikelijk om maandelijks te factureren. De betalingstermijn is bij de meeste zorgverleners 14 dagen. Zie leveringsvoorwaarden.