Zorgteam Midden Nederland

Hans Jonker, zelfstandig werkend verpleegkundige

Kortdurende zorg

Kortdurende zorgmomenten zijn overdag mogelijk vanaf 1 uur of ‘s nachts vanaf 8 uren aaneengesloten. Dat kan voor een korte, tijdelijke periode zijn of zolang als u dat wenst.

Wanneer sprake is van een afnemende lichamelijke en/of geestelijke gezondheidstoestand ten gevolge van een ernstige ziekte of ouderdom, kan het verstandig/prettig zijn om al in een eerder stadium, waarbij (nog) geen 24-uurs zorg noodzakelijk is, ons in te schakelen.
Door tijdig inschakelen van een vaste zorgverlener of een klein Zorgteam krijgt u alvast de gelegenheid om vertrouwd te raken met uw zorgverleners en kunnen wij de zorg beter afstemmen op uw gewoontes en wensen.
Een uitbreiding naar 24-uurszorg zal dan vrij soepel en met weinig of geen wijzigingen in het Zorgteam kunnen plaatsvinden.

Heeft u een andere zorgvraag? Of heeft u een eigen team van zorgverleners, maar zoekt u aanvulling voor uw team?

Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Hans Jonker, coördinator van het Zorgteam.