Zorgteam Midden Nederland

Hans Jonker, zelfstandig werkend verpleegkundige

Wij zijn

Zorgteam Midden Nederland is de bedrijfsnaam waaronder Hans Jonker als zelfstandig werkend verpleegkundige in de thuiszorg werkzaam is.

Na zijn verpleegkunde-opleiding in het VU-ziekenhuis te Amsterdam heeft hij langere tijd in Zeist in de jeugdzorg gewerkt. Vanaf 2003 werkt hij als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) in de thuiszorg. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de 24-uurs-zorg met chronisch zieken, psychogeriatrische en zorgvragers in hun laatste levensfase (palliatieve zorg).

Indien u als particuliere of PGB zorgvrager een thuiszorg verpleegkundige zoekt, kunt u hiervoor met Hans Jonker contact opnemen. Heeft u al een eigen team van zorgverleners? Maar zoekt u aanvulling voor uw team? Ook dan kunt u contact met Hans Jonker opnemen.

Zorgteam Midden Nederland is daarnaast de naam voor een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende zorgverleners waarvan Hans Jonker de coördinator is. Indien u een uitgebreidere/24-uurszorg vraag heeft, waarvoor meerdere professionele zorgverleners nodig zijn, kan Hans Jonker op uw verzoek een Zorgteam samenstellen.

Afhankelijk van uw zorgvraag bestaat dit Zorgteam uit vier tot zes gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden. Door met een klein team te werken, bieden wij u professionele zorg en ondersteuning die makkelijker en sneller af te stemmen is op uw wensen. Met oog en oor voor uw behoeftes en beperkingen stellen wij met u een zorgplan op dat desgewenst bijgesteld kan worden, als u of de situatie daarom vraagt. Wederzijds vertrouwen, respect voor uw autonomie en een zorgzame, begripvolle benadering zijn daarbij voor ons belangrijke uitgangspunten.

Al onze zorgverleners zijn in het bezit van het KIWA-keurmerk. Hierdoor weet u zich verzekerd van deskundige en professionele zorg. Alle teamleden beschikken over de benodigde vakdiploma’s en documenten zoals een B.I.G.-registratie, een Verklaring Omtrent Gedrag, een V.A.R./wuo en een beroepsverzekering (WA). Verder staan alle teamleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en klachtenregeling.