Zorgteam Midden Nederland

Hans Jonker, zelfstandig werkend verpleegkundige

Hoe nu verder

  1. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Hans Jonker, coördinator van Zorgteam Midden Nederland.
  2. Indien u nader wilt kennismaken, kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek bij u thuis. Hierin bespreken wij uw situatie en zorgvraag en geven u een indicatie van de kosten.
  3. Als u besluit de zorg aan ons toe te vertrouwen, stellen wij met u een zorgovereenkomst op. Tevens stellen wij een zorgteam samen en spreken met u een startdatum af.
  4. Alle relevante informatie wordt verwerkt in een zorgdossier met hierin ruimte voor het zorgplan, contactgegevens en diverse rapportages. Hiervoor geldt de Wet op de Privacy.
  5. Samen met u evalueren wij elke drie à vier maanden de geboden zorg en stellen deze zo nodig bij.